Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Perspective of Children on Childhood

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.43, no.196, pp.1-25, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Children’s Perspective on the Right of Self-determination

iejee, vol.10, no.4, pp.431-439, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sayma İlkeleri Testi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

İlköğretim Online, vol.16, no.2, pp.765-781, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN ÇOCUKLUK MATEMATİĞİ İLE İLGİLİ UYGULAMALARI ETKİNLİK PLANLARINA NİTEL BİR BAKIŞ

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.5, pp.2391-2408, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken ÇocuklukMatematiği ile İlgili Uygulamaları Etkinlik PlanlarınaNitel Bir Bakış

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

internet sözlüklerinde çocuk ve çocukluk

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 22 - 24 October 2018

ÇOCUKLARIN BAKIŞ AÇISIYLA EŞİTLİK KAVRAMI

International Contemporary Educational Research Congres, 5 - 08 July 2018

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GELİŞİMSEL GERİLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİNDE İZLEDİKLERİ YOLLAR

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

ÇOCUK GÖZÜYLE ÇOCUKLUK

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.28-38

“Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu, Pozitif Negatif Duygu Durumu ve Adil Dünya İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, vol.15, pp.404-405

Books & Book Chapters

Etkinlik Örnekleri

in: Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi, Prof.Dr.Elif Dağlıoğlu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.429-542, 2020

Etkinlik Örnekleri

in: Erken çocukluk döneminde matematik eğitimi, Hacer Elif Dağlıoğlu, Editor, Anı yayıncılık, pp.429-542, 2020

Çocukların BakışAçısıyla Eşitlik Kavramı

in: Contemporary Educational Researches, Education and Human Rights, Witold Stankowski, Nevide Akpınar Dellal, Matthias Gleitze, Katarzyna Wadon-kasprazak, Editor, Lambert, pp.219-242, 2018