Yaşlanma Sürecinde Hücre Ölüm Mekanizmalarının Araştırılması


Akbulut K. G. (Yürütücü) , Keskin Aktan A., Akbulut H.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2016
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2018

Proje Özeti

Yaşlanma, biyolojik sistemlerin hayati fonksiyonlarında bozulma, gerileme ile karakterize bir olgudur. Serbest radikal teorisi yaşlanmayı açıklayan en önemli teorilerden birisidir. İlerleyen yaşla beraber oksidan/ antioksidan dengenin bozulması metabolik süreçlerde rol oynayan çok sayıda genin expresyonunu da değiştirmektedir. FoXOs (Forkhead box proteins O) ve sirtuinler oksidan hasar, metabolizma, hücre büyümesi, çoğalması ve yaşam süresi ile ilişkileri gösterilmiş proteinlerdir (1). Literatürde yaşlanma ile oksidatif stres ilişkisini gösteren ve melatonin uygulamasının da radikal hasarı azaltıcı etkisine değinen çok sayıda çalışma mevcuttur. Yaşlanmada sürecinde FoXO3a ve sirt2 ilişkisini gösteren çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tez de amacımız melatonin uygulamasının yaşlanma ile beyin dokusunda artan oksidan hasar, hücre ölümü, FoXO3a ve sirt2 düzeylerine etkisini göstermektir.