Jet Fan Eksenel Havalandırma Sisteminin Bir Metro İstasyon Modelindeki Yangına ve Duman Tahliyesine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi


YÜCEL N. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2011
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2013