Hiperkolesterolemili Çocuklarda Solubıl CD40 Ligand ve Oksidatif Stresin  Erken Dönemdeki Artışı ve Protrombotik Durum İle İlişkisini Araştırmak


TÜMER L. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2008 - 2011

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2008
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2011