Tip II Diyabet Hastalığının Etiyolojisinde Glutatyon S-Transferaz ve OGG1 Gen Polimorfizmlerinin Rolü


KARAHALİL B. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2008 - 2011

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2008
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2011