HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK VE ERKEN EVRE ALZHEİMER HASTALARINDA AÇLIK SERUM GHRELİN VE LEPTİN SEVİYELERİNİN VE METABOLİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


BUKAN N. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2016
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2018