Chlorpyriphos-ethyl’in Subletal Dozunun Sazan Balıklarının (Cyprinus carpio L. 1758) Histolojisi ve Genotoksisitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi


Günal A. Ç. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2010 - 2011

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2010
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2011