Akut ve Stabil Dönemdeki KOAH Olgularında Vücut Bileşiminin ve Beslenme Durumunun Saptanması,


Köktürk N. (Yürütücü)

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2011 - 2011

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2011
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2011