Medikal Tedaviye Dirençli Majör Depresif Bozukluk Tanılı Hastalarda Triptofan, Kinürenin Yolağı Metabolitleri, BDNF ve İnflamatuar Belirteçlerin Serum Düzeylerinin Elektrokonvülsif Terapi ve Tekrarlanan Transkranial Manyetik Stimülasyon Tedavisi Sonrasında Değişiminin Değerlendirilmesi


BUKAN N. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2018
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2019