Gestasyonel Diyabette insülin direncini etkileyen faktörlerin tükürük ve kan düzeylerinin belirlenmesi


Akbulut K. G. (Yürütücü) , Babül A., Bulut A., Akça G.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2014
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2015

Proje Özeti

Diyabet sürekli tıbbi bakım ile hastanın kendi kendine eğitiminin yanı sıra, akut komplikasyonları önlemek ve uzun vadeli komplikasyon riskini azaltmak için tıbbi destek gerektiren kronik bir hastalıktır. Gebelik progresif insülin direnci ile karakterizedir. Gestasyonel diabetes mellitus, gebeliğin başlangıcında veya devamında görülen glukoz intoleransı olarak tanımlanmıştır. Gestasyonel diyabet gebeliğin en yaygın komplikasyonlarından biri ve fetal kaybın önemli nedenlerinden biridir. Gestasyonel diabetes mellitus sürecinde Diabetes mellitus’dakine benzer şekilde oksidatif stresin etkili olduğu gösterilmiştir.Oksidatif stres ve nitrik oksit değişimi yanında antioksidan kapasitede azalma insülin direncinde rol oynayan chemerin düzeylerinde değişmeler gösterilmiştir. Çalışmamıza 25-40 yaş arasında 24-28 haftalar arasında oral glukoz tolerans testi sonucunda gestasyonel diyabet tanısı konan (n=22) ve sağlıklı gebeler (n=22) dahil edilecektir. Hastaların onamı alındıktan sonra rutin takip için kan alımı sırasında sabah 5 dakika süre ile aç karnına tükürük toplanacaktır. Çalışmamızda gebelik diabetinde oluşan oksidatif stresi, değişen metabolik durumu, çeşitli adipokin düzeylerini, inflamasyon durumunu kan ve tükrük parametreleri yardımıyla belirlemeyi ve bu bulguları normal gebelikle karşılaştırmayı amaçladık. Buna ilaveten, kan ve tükürük parametreleri arasındaki olası korelasyon da değerlendirilecektir.

Projeye Ait Yayın Bilgisi Bulunamadı