HOMOSİSTEİN METABOLİZMASININ GENETİK VARYANTLARI VE MULTİPL SKLEROZİS RİSKİ


KARAHALİL B. (Yürütücü) , ELKAMA A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2016
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2017