Yeni Bir Seri 2-(3- Kumarinil-Imidazo[1,2-a]Pirimidin Türevlerinin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi


Aydıner B. (Yürütücü) , Seferoğlu Z.

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2015

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Kasım 2014
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2015