H2S ün Elementel Kükürde Seçici Katalitik Oksidasyonu için Katalizör Geliştirilmesi


Taşdemir H. M. , Yaşyerli N. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2012

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2011
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2012