Kuvvetli Donör-Akseptör Gruplarina Sahip Azo/Monometin/Dimetin Ve Tiyazol Köprülerinden Geliştirilen Yeni Doğrusal Olmayan Optik (Non-Linear Optic-Nlo) Adayi Kromoforlarin Sentezi, Fotofiziksel Ve Nlo Özelliklerinin Incelenmesi


Özkütük M.(Yürütücü), Seferoğlu Z.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2021 - 2022

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2021
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2022