Trifenilamin Temelli Donor-Akseptör Grubuna Sahip, Mono-, Di- Ve Trivinil Köprüsü Içeren Yeni Fonksiyonel Boyarmaddelerin Ve Türevlerinin Sentezi, Spektroskopik, Optik Ve Anyon Ilgisi Çalışmalarının Deneysel Ve Teorik Olarak Incelenmesi


Seferoğlu Z. (Yürütücü) , Seferoğlu N.

TÜBİTAK Projesi, 2016 - 2017

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Aralık 2016
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2017