Fruktoz içeriği yüksek mısır şurubu ile resveratrolün sıçanlarda insülin reseptörleri ve ileti yolağı üzerine etkilerinin incelenmesi


AKAR F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2012
  • End Date: November 2016