Bazı 5-Kloro-6-(Tiyazol-4-Il)-2-Okso-3H-Benzotiyazol Türevlerinin Sentezi Ve COX Inhibitör Etkileri Üzerine Çalışmalar


DOĞRUER D. S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2007
  • End Date: Continues