Tiyazol temelli yeni organik kromoforların sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi


Seferoğlu Z. , Özkütük M.(Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2015 - 2016

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Nisan 2015
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2016