Yüksek fruktoz içeren mısır şurubu ile resveratrolün sıçanlarda metabolik ve vasküler parametreler üzerine etkilerinin incelenmesi


AKAR F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2011
  • End Date: April 2013