Biyogazın kuru reformlanma reaksiyonu ile hidrojen üretiminde Ni esaslı alümina katalizörlerinin kükürt direncinin arttırılması


Arbağ H. (Yürütücü) , Yaşyerli N. , Yaşyerli S. , Taşdemir H. M.

TÜBİTAK Projesi, 2019 - 2021

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Mart 2019
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2021