H2S ün Seçici Katalitik Oksidasyonu ile Elementel Kükürt Eldesi için Alümina Destekli Ti Ce Katalizörleri


Yaşyerli N. , Yaşyerli S. (Yürütücü) , Taşdemir H. M. , Yağızatlı Y.

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2017

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Aralık 2014
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2017