Nükleik Asitlerin Tayininde Kullanılabilecek Yeni Floresant Uçların Sentezlenmesi ve Etkileşimlerin Spektroflorimetrik Yöntemle İncelenmes


Seferoğlu Z. , Gökoğlu E.(Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2007 - 2009

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ekim 2007
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2009