Algılayıcı/Etiket Olarak Kullanılma Potansiyeline Sahip Akıllı Moleküller: Farklı Reseptörik Bölgelere Sahip Yeni Kumarin-Tiyofen Temelli Algılayıcıların Sentezi, Anyon Algılama Kapasitelerinin ve Tiyol Grubu İçeren Biyomoleküller ile Etkileşim Çalışmalarının Spektroskopik Yöntemlerle ve Teorik Hesaplamalarla Araştırılması


Aydıner B. , Seferoğlu N. , Seferoğlu Z. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2015 - 2018

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Haziran 2015
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2018