Ankara keçisi spermasında farklı ozmotik ve kriyoprotektif ortamların kromatin hasarı üzerine etkisinin Comet Testi ile saptanması


KARAHALİL B. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2012

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2012
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2012