Hospitalize edilmiş hastalarda optimal tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan KOAH Alevlenme kliniğine (Yönetimi Zor KOAH) yönelik risk faktörlerinin belirlenmesi


Köktürk N. (Yürütücü) , Gürgün A.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2018 - 2020

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2018
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2020