RuSr2GdCu2Ox  Süperiletken yapının mekanik ve dielektrik özelliklerinin incelenmesi


ÇAVDAR Ş. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2015
  • End Date: June 2017