Mg alaşımlarına Tantal Silisyum Nitrür ve Hidroksiapatit ile hibrit kaplanan yapıların biyomalzeme uygulamalarında kullanılabilirliğinin araştırılması


Albayrak S., Çinici H. (Executive), Gül C., Gökmen U., Çetinkaya C., Bostan B., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2021
  • End Date: December 2022