Al6061/SiC Kompozitlerde Matris Kalıp Tasarımının Sıcak Ekstrüzyon Kabiliyetine ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması


Şahin İ., Çinici H., Karakoç H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: September 2020

Project Abstract

Bu projede; Al6061/SiC kompozit malzemelerin üretilmesinde birbirinden farklı geometrilerde ekstrüzyon kalıp tasarımı yapılacaktır. Farklı şekillerde tasarlanan kalıpların ekstrüzyon kabiliyetine, mikroyapı özelliklere ve mekanik özelliklere olan etkileri araştırılacaktır. Üretimde takviyeli ve takviyesiz olmak üzere iki farklı malzeme grubu sıcak ekstrüzyon yapılacaktır. Birinci malzeme grubunda grubunda Al6061 alaşımı kullanılırken ikinci grupta Al6061%10SiC kompozit malzemesi kullanılacaktır. Ağırlıkça karışım oranları belirlenen tozlar Turbola marka üç boyutlu karıştırıcı da 30 dakika süre ile homojen olarak karıştırılacaktır. Karışım tozlar 200 MPa basınç altında tek yönlü soğuk olarak preslenecektir. Preslenen toz metal blok numuneler (takoz) 550 oC’de 1 saat ön ısıtma işlemine tabi olacaktır. Ön ısıtma yapılmış toz metal blok numuneler özel olarak tasarlanmış sıcak ekstrüzyon kalıpları vasıtasıyla 400 oC’de ekstrüzyon yapılacaktır. Üretilen kompozit malzemelere T6 yaşlandırma ısıl işlemi uygulanacaktır. Farklı ekstrüzyon kalıp tasarımlarında üretilen kompozit malzemelerin yoğunluk, sertlik, çekme dayanımı ve çapraz kırılma dayanımı yapılacaktır. Kompozitlerin mikroyapı karakterizasyonu için optik mikroskop, SEM (taramalı elektron mikroskobu) ve EDS (haritalama ve elementel analiz) görüntüleri alınacaktır.