Moleküler Dinamik Method Kullanılarak Yarıiletkenlerin Büyütme Modellemesi ve ab initio Elektronik Band Yapısı Hesabı Tübitak Projei TBAG 1950 100T073


Bülbül M. M., Çakmak M.

TUBITAK Project, 2000 - 2002

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2000
  • End Date: February 2002