Sürdürülebilir Rekabetin Anahtarı Endüstriyel Tasarım


AKKURT A.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2015 - 2016

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: January 2016