Öncü Bileşik Optimizasyonu ile Yeni Selektif SIRT2 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi


Eren G.(Executive), Gözelle M. , Özkan Y. , Bakar Ateş F., Kaya S. G. , Aksel A. B. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2021
  • End Date: August 2023