Koroner anjioplasti ve stent  uygulanan  hastalarda  plazma miyeloperoksidaz enziminin restenozu göstermedeki prediktif değeri


BOYACI N. B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2004
  • End Date: November 2011