Oral Estrojen Replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, AOPP (ileri düzey protein oksidasyonu), Malondial- dehit ve Okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini


ERDEM A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2005
  • End Date: May 2011