Yeni Çözünür Epoksit Hidrolaz (sEH) Inhibitörlerinin Sanal Tarama Yöntemiyle Keşfi ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi


Olğaç A. (Executive), Demirci H., Olğaç S., Banoğlu E., Doğan T., Carotti A., et al.

TUBITAK Project, 2023 - 2026

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2023
  • End Date: October 2026