Mezenterik iskemi oluşturulan ratlarda torakal epidural anestezinin barsak mukoza kanlanmasına etkileri


BEDİRLİ N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2010
  • End Date: October 2012