Sementit Karbürün Elektro Erozyon ile İşlenmesinde İşleme Parametrelerinin Optimizasyonu


Çakıroğlu R., Günay M.(Executive), Işık A. T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2021
  • End Date: April 2022

Project Abstract

İmalat endüstrisinde, farklı özellikteki malzemelerin işlenebilmesi için farklı imalat yöntemleri geliştirilmektedir. Kullanılan bütün imalat yöntemlerinin fiziksel işleme mantıkları ve imalat esnasında kullanılan enerji tipleri birbirinden tamamen farklı olduğu için iş parçaların işlenmesinde performans farklılıkları meydana gelmektedir. Bu çalışmada kullanılacak olan seramik malzemeler (sementit karbür); yüksek sertliği, mukavemeti ve yüksek sıcaklık değerlerinde aşınma direnci nedeniyle takım ve kalıp endüstrisinde önemli bir yere sahiptir. Yüksek mukavemete sahip olması nedeniyle geleneksel işleme yöntemleriyle işlenmesi oldukça zordur. Ancak alışılmamış imalat yöntemlerinden Elektro Erozyon ile İşleme (EEİ) yöntemi ile yüksek mukavemetli, karmaşık geometrili ve sert malzemeler kolaylıkla işlenebilmektedir. Bu yöntemde, takımın (elektrot) alt yüzeyinden boşalan binlerce rastgele kıvılcım sayesinde iş parçası yüzeyinde ergitme ve buharlaştırma ile küçük talaş parçacıkları oluşur. Sonuç olarak, diğer talaşlı imalat teknikleri ile elde edilen hiçbir yüzeye benzemeyen kraterlerin üst üste binmesiyle oluşan bir yüzey yapısı meydana gelir. Bu nedenle krater boyutları ve dolayısıyla yüzey pürüzlülüğü tümüyle farklı bir yapı sergilemekte olup, bu imalat tekniğinin sunduğu yüzey bütünlüğü ve kalitesi işleme parametreleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada akım (I), vurum süresi (ton) ve vurum bekleme süresi (toff) parametrelerinin işleme performans çıktıları üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Bu girdi parametrelerine bağlı olarak İş parçası İşleme Hızı (İİH), Elektrot Aşınma Hızı (EAH), yüzey pürüzlülük değerleri ve İş parçası ölçü tamlığı performans çıktıları incelenecektir. İş parçası ve takım üzerinden SEM ve EDS görüntüleri alınacaktır. İşleme performans çıktıları için en etkin parametreler Taguchi optimizasyon metodolojisi kullanılarak belirlenecektir.