Tetrazol halkası ve V(III) B grubu geçiş metallerini içeren bazı komplekslerin DNA ile olan etkileşimlerinin incelenmesi ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi.


Sarı N. (Executive) , Dişli A. , Açık L. , Hasanoğlu Özkan E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2018
  • End Date: February 2022