Çift Fazlı Bölgeden Kademeli Olarak Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde (ÖKGDD) Mikroyapı-Mekanik Özellik İlişkisi


ERDOĞAN M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2010

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2007
  • End Date: April 2010