Anjioplasti ve stent uygulanan koroner arter hastalarında plazma osteopontin düzeyinin restenozu göster-medeki prediktif değeri


BOYACI N. B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2010

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2005
  • End Date: November 2010