Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi


Ömeroğlu E. (Executive) , Kılıç Çakmak E. , Aydoğan Y. , Gültekin Akduman G. , Özyürek A., Büyüköztürk Ş., et al.

TUBITAK Project, 2010 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2010
  • End Date: May 2013