Ligand ve Yapı Temelli Yaklaşımların Birlikte Kullanıldığı Sanal Tarama Yöntemi Ile Yeni SIRT2 İnhibitörlerinin Keşfi


Eren G.(Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2015
  • End Date: December 2019