Fonksiyonel Derecelendirilmiş Al7xxx/B4C Köpük Metallerin Üretimi, Darbe Enerjileri Altında Penetrasyon Davranışı, Balistik Ve Radyasyon Zırhlama Performansının Belirlenmesi


Çinici H. (Executive), Gökmen U.

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: June 2017