Yeni dendrimer ve dendron sentezi, onların biyokataliz araştırmaları. 05/2014-02


HASANOĞLU ÖZKAN E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2014
  • End Date: February 2016