Bazı Ligand Metal (II) Tetrasiyanonikel Komplekslerinin yapılarının Inrared ve Raman Spektroskopileri ile İncelenmesi


Özbay A. , Yurdakul Ş. (Executive) , Güllüoğlu M. T. , Bahat M.

TUBITAK Project, 1992 - 1996

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 1992
  • End Date: November 1996