Toz metalurjisi Yöntemiyle Üretilmiş B4C Takviyeli Önalaşımlı Al Kompozitlerin Özellikleri Üzerine sinterleme Yöntemlerinin Etkisi


Özer A., Çinici H., Özer M. (Executive), Aydoğan S. İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2019
  • End Date: June 2021

Project Abstract

Bu çalışmada üç farklı sıcaklık değerinde geleneksel sinterleme , mikrodalga sinterleme ve spark plazma sinterleme yöntemlerinin (%ağ) B4C takviyeli Al - 15 Si- 2.5Cu- 0.5Mg matrisli kompozit malzeme üretimine ve mekanik özelliklere etkisini incelemek amaçlanmıştır. Daha önce çalışılan mikrodalga sinterleme kaynaklarından farklı olarak, önalaşımlandırılmış Al - 15 Si- 2.5Cu- 0.5Mg toz metaline ağ %5-10-15 B4C seramik parçacık takviye edilerek soğuk pres yöntemi ile kompozit malzeme üretiminde mikrodalga sinterleme yönteminin etkisi incelenecektir. Sinterleme sıcaklığı değişken tutularak mikrodalga sinterleme ile geleneksel sinterleme karşılaştırılacaktır. Aynı zamanda spark plazma sinterleme ile de numunler üretilecek ve karşılaştırılacaktır.