AISI 4140 Çelik, AISI 316L ve AISI 316Ti Paslanmaz Çelik Malzemelerin Yenilenmiş Takımlarla Delinmesinde Performans Analizi


Şahin İ. (Executive), Akkurt A., Uzun G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2019
  • End Date: April 2021

Project Abstract

Kesici takım teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte işleme uygun kesici takım seçenekleri de artmakta olup maliyet en belirleyici faktörlerin başında gelmektedir. Özellikle gelişmiş teknoloji kullanarak üretim yapan firmalar genellikle körelmiş takımı atıp işleme yeni takım ile devam etmektedir. Oysaki körelmiş takım üzerinde yapılacak yenileme işlemleri ile aynı performansın elde edilebileceği öngörülmektedir. Klasik takımlarla karşılaştırıldıklarında modern takımların yenileme işlemleri çok daha profesyonellik gerektireceği kuşkusuzdur. Hedeflenen çalışma ile savunma, uzay havacılık ve makine üretim sanayinde yaygın kullanıma sahip olan AISI 4140, AISI 316Ti ve AISI 316L paslanmaz çelik malzemeler üzerinde yeni ve dört farklı tesiste yenilenmiş takımlarla işlenebilirlik çalışmaları yapılarak, işlenebilirlik performansları tespit edilecektir. Ayrıca yenileme yapılacak tesislerde kullanılan yöntemler karşılaştırılarak yenileme işlemleri için en uygun yöntem ve parametreler belirlenecektir. Bu çalışma ile çok büyük bir bölümü (yaklaşık % 90) yurt dışından ithal edilen kesici takımların yenilenerek kullanılabilecekleri maksimum seviyede değerlendirilmeleri sağlanarak sanayicimize ve ülke ekonomimize büyük katkı sunacağı ön görülmektedir.