Molibden ve Tungsten Nanoparçacık Katkılı Organometalik Dendrimerlerin Sentezi ve Paranitrofenol'ün Tayininde Kullanımı


Hasanoğlu Özkan E. , Koç M. M. (Executive), Yetim N. K. , Aslan N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2021
  • End Date: November 2022