Endotoksin Tayini İçin Moleküler Baskılanmış Yüzey Plazmon Rezonans Sensörler


Tanalp T. D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2019
  • End Date: January 2021

Project Abstract

: Gram-negatif bakteriler endotoksin olarak tanımlanan ısıya-dayanıklı bir toksin taşırlar. Tüm endotoksinlerin genel yapısı apolar bir lipid kısmına bağlı (lipid A) bir polar heteropolisakkarit zincirinden oluşmaktadır. Endotoksinler doğrudan hücre veya organlara etki etmezler, ancak, bağışıklık sisteminin, özellikle makrofaj ve monositlerin aktivasyonu üzerinden etki gösterirler. Bu etkiler arasında organ ve hücrelerin yapı ve fonksiyonunun etkilenmesi, metabolik fonksiyonların değişmesi, vücut sıcaklığının artması, pıhtılaşma işleminin tetiklenmesi, hemodinamiklerin değişmesi ve septik şok bulunmaktadır. Sepsis dünya genelinde her yıl yaklaşık 20-30 milyon kişiyi etkilemektedir ve yoğun bakım ünitelerindeki ölümlerin bir numaralı nedenidir. Türkiye’deki sepsis vakaları global durumla orantılı olup bu vakalardaki ölüm oranları ortalama %23 gibi yüksek bir değerdedir. Endotoksinler çok düşük derişimlerde bile kan akımına karıştığında (eşik değeri: saatte vücut ağırlığı başına 1 ng) insanlarda ve hayvanlarda oldukça şiddetli biyolojik etki gösterirler. Yüzey Plazmon Rezonans (SPR), lazer kaynağından gönderilen ışığın, belirli bir kalınlıkta altın kaplı (50 nm) cam yüzeyden yansıdığındaki açı değişimlerini ölçme tekniğine dayalı bir biyosensördür. Bu sistem ile 1 pg`lık kütle değişimleri ölçülebilmektedir. Yüzey plazmon rezonans (SPR) sensörlerin birçok uygulama için geniş bir kullanım olanağı bulması, sensörlerin tanıyıcı bölümünün ucuz ve küçük olması ve çok küçük miktarlarda örnek ile çalışmaya olanak sağlaması, akış sistemlerine monte edilebilir olması, sıvı veya gaz fazda uygulanabilmeleri, çok sayıda farklı sensör yüzeyi hazırlanarak sayısız tayin yapılabilmesi, yerinde ölçüm yapmaya olanak vermesi ve yöntemlerin basitliği gibi sayısız avantajlarından kaynaklanmaktadır. Moleküler baskılama yöntemi hedef analitin yüksek seçicilikte tanınmasına olanak veren polimerik yapıların hazırlanmasını içerir Bu çalışmada hedeflenen endotoksin tayini için endotoksinin lipid A kısmı baskılanmış SPR sensörlerin hazırlanması ve bu sensörlerin çeşitli ortamlardan endotoksin tayini için kullanılabilirliğinin gösterilmesi, klinik laboratuvarların yaşamsal öneme sahip bir bölümünü oluşturan endotoksin tayininin en hızlı, en doğru ve en kesin şekilde yapılabilirliğinin belirlenmesidir