Yeni Hidroksipiridinon Türevlerinin Alzheimer Hastalığı Modelleri Üzerinde Nörorejeneratif Etkilerinin Değerlendirilmesi


Aytemir M.(Executive), Olğaç A.

TUBITAK Project, 2022 - 2025

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2022
  • End Date: February 2025