Yaşlılarda Otago Egzersizlerinin Düşme Korkusuna Dengeye Güçlendirmeye ve Fonksiyonel Hareketliliğe Etkisi Randomize Kontrollü Deneysel Çalışma


BİLGİLİ N. (Executive), Genç F. Z.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2022
  • End Date: November 2022